Saturday, September 12, 2009

મસ્તીમાં

હવે નાચ પણ કોઈ એવી મસ્તીમાં.
જશે તાલનો ભંગ કેવી મસ્તીમાં,

ભલેના મળે કોઈ મોભો નજરથી,
દિલાસા હશે છેક આવી મસ્તીમાં.

નિરાકાર થઈને ફરે તું અદબથી,
નહોતી ઉદાસી મિલાવી મસ્તીમાં.

વચોવચ ક્ષણોનુ કિરણએ ફરજથી,
અમોએ શૂન્યતા વિતાવી મસ્તીમાં.

ફટાફટ કિરણ એક લીધુ સ્મરણથી,
અને છે સમાધાન આવી મસ્તીમાં.

-કાંતિ વાછાણી
13-09-09